Straffesager

På vort kontor behandler advokat Ulrik Møller alle typer straffesager med samme grundighed og omhu, uanset om det er en lille eller en stor sag.

Ulrik Møller er af Justitsministeriet beneficeret ved retten i Lyngby, Glostrup, Frederiksberg og Østre Landsret.

Det er ikke gratis at få advokatbistand i straffesager. Bliver du dømt, kommer du normalt til at betale advokatens honorar.

Beskikkelsen betyder, at det offentlige foreløbigt udreder forsvarerens salær, men at du helt eller delvist vil blive pålagt dette og andre omkostninger, hvis der sker domfældelse. Salæret fastsættes af retten og efter faste takster for de sædvanlige opgaver.