Rådgivning til private

Livet byder på mange spørgsmål af juridisk art og karakter. Vi har stor erfaring i rådgivning til private, det være sig nabostridigheder, skyldforhold, udarbejdelse af fuldmagter, rådgivning i forbindelse med udarbejdelse af ægtepagter, entreprisesager m.v. Vi anbefaler, at du kontakter en advokat, såfremt du måtte have spørgsmål, og du vil telefonisk blive orienteret om, hvorvidt dit spørgsmål kræver, at der afholdes et møde, eller om dit spørgsmål kan afklares telefonisk.