Køb/salg af fast ejendom:

Når du køber villa, ejerlejlighed eller sommerhus, vil du fra sælger eller ejendomsmægler blive mødt af en lang række dokumenter om boligens fysiske og juridiske forhold. Du skal derfor læse alle oplysningerne grundig igennem, inden du skriver under. Dokumenterne kan gemme på mange ubehagelige overraskelser, og derfor bør du inden underskrift eller inden advokatforbeholdet udløber, kontakte din boligadvokat. Vi hjælper med at gennemgå alle handlens dokumenter, vilkår og problemstillinger. Vi yder rådgivning og holder altid et møde med dig således, at du føler dig godt klædt på som køber.

Vi rådgiver ved køb af parcelhus eller rækkehus, ejerlejlighed eller forældrekøb, andelslejlighed, fritidshus eller havehus, fast ejendom fra dødsboer samt fast ejendom, købt på tvangsauktion.

Ud over rådgivning i forbindelse med gennemgang af alle handlens dokumenter, bistår vi med handlens berigtigelse. Det vil sige, at vi udarbejder et skøde samt udarbejder en refusionsopgørelse.

Vi aftaler altid et fast honorar, så udgiften til advokat bliver en del af dit samlede kapitalbehov.

Advokatforbehold

Inden du underskriver købsaftalen, er det vigtigt, at du sikrer dig, at købsaftalen indeholder et advokatforbehold. Advokatforbeholdet har typisk en frist på 3 – 6 hverdage. Såfremt købsaftalen er forsynet med et advokatforbehold, har du mulighed for at komme gratis ud af bolighandlen. Såfremt købsaftalen ikke indeholder et advokatforbehold, kan du komme ud af bolighandlen ved at betale 1% af købesummen til sælger og derved benytte dig af den lovbestemte fortrydelsesret, som løber i 6 hverdage, fra begge parter har underskrevet købsaftalen.

Hvad er et skøde

Et skøde er et bevis på, at du er ejer af fast ejendom. Et skøde skal altid tinglyses i det offentlige register i tingbogen. Selve tinglysningen har retsvirkning i forhold til at sikre din ret over ejendommen. Skødeskrivning og tinglysning klares som regel af en boligadvokat.