Ejendomsadministration

Vi administrerer almennyttige boligselskaber samt flere ejerforeninger. Vores administration omfatter alle sædvanlige dele af administrationsopgaverne. Det være sig alle daglige forhold omkring selve administrationen, drøftelser med bestyrelsen, deltagelse i generalforsamlinger, møde med revisor, ansættelse og afskedigelse af personale.

Såfremt du ønsker ny ejendomsadministrator, er du velkommen til at kontakte os til en uformel drøftelse.