Civile retssager:

En retssag er ofte en sidste udvej, når parterne ikke kan blive enige om forlig. Du kan med fordel kontakte vort kontor og bestille møde, hvor du på mødet vil blive orienteret om den videre håndtering af din sag, både såfremt du skulle være blevet involveret ufrivilligt i en sag, eller at du selv måtte ønske at anlægge sag. Vi anbefaler, at du søger advokatrådgivning så tidligt som muligt i et retssagsforløb. Herved kan du få råd og vejledning om, hvordan du står i sagen, herunder udsigterne til at vinde eller tabe sagen og de økonomiske konsekvenser heraf.

Vort kontor har stor erfaring i førelse af civile sager, og såfremt vi bistår dig i din retssag, vil vi anmode dit forsikringsselskab om retshjælp eller anmode retten om beskikkelse, såfremt du måtte opfylde reglerne herfor.

Du bør altid overveje, om din sag kan klares ved et klage- eller ankenævn inden du vælger at anlægge en sag ved domstolene.